Τίτλος: "Greek sale της Cypria"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση θα ταξιδέψει στην Coningsby Gallery του Λονδίνου 9-14 Νοεμβρίου και στη Λευκωσία 24-30 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία την 1η Δεκεμβρίου. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.