Τίτλος: Δαυίδ Μπενφοράδο: "Μεταξύ ήχου και σιωπής"
Καλλιτέχνης: Μπενφοράδο Δαυίδ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος
Τοποθεσία: Αθήνα