Τίτλος: Δημήτρης Γέρος
Καλλιτέχνης: Γέρος Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Pablo Goebel Fine Art Gallery
Τοποθεσία: Πόλη του Μεξικού, Μεξικό