Τίτλος: Ανδρέας Εμπειρίκος: "Ο φωτογράφος Ανδρέας Εμπειρίκος"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου
Τοποθεσία: Αθήνα