Τίτλος: Ελωίζος Θεμιστοκλέους: "Μνήμες ασθμαίνουσες"
Καλλιτέχνης: Θεμιστοκλέους Ελωίζος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κοντοσφύρης Χάρης