Τίτλος: Έλλη Σολομωνίδου-Μπαλάνου
Καλλιτέχνης: Σολομωνίδου-Μπαλάνου Έλλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα