Τίτλος: Άρης Λυχναράς: "Instantanees"
Καλλιτέχνης: Λυχναράς Άρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι
Τοποθεσία: Αθήνα