Τίτλος: "Μικρές Αναδρομές"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Φρυσίρα
Τοποθεσία: Αθήνα