Τίτλος: "Κατάσταση / Situation Athina"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: IFAC Athina (Οδός Γαλαξία 11) Νέος Κόσμος
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: α επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://ifac-arts.com/exhibitions/past-exhibitions/2007/123-situation-athina.html