Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης: "Τέμπλο"
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1995
Χώρος Διεξαγωγής: Μύλος
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη