Τίτλος: Mario Merz
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα