Τίτλος: "5 χρόνια 10 εκδόσεις"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1995
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης 24
Τοποθεσία: Αθήνα