Τίτλος: Έφη Αθανασιάδου-Ταμπουρή: "… με χέρια και μαχαίρια"
Καλλιτέχνης: Αθανασιάδου-Ταμπουρή Έφη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ρω
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη