Τίτλος: Ευαγγελία Ιωάννου-Σιώμου: "Αθήνα 21ος αιώνας-Η Αθήνα της δόξας και της κρίσης"
Καλλιτέχνης: Ιωάννου-Σιώμου Ευαγγελία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών Βούρου-Ευταξία
Τοποθεσία: Αθήνα