Τίτλος: Φώτης Κόντογλου: "Από τον "Λόγο" στην ΄Έκφρασι" με ζωγραφιές και πλουμίδια απ΄ το χέρι του ίδιου του συγγραφέα"
Καλλιτέχνης: Κόντογλου Φώτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη - Κτήριο Πινακοθήκης Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μαργαρίτης Χρήστος, Μακρής Αλέξανδρος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε έως 6 Μαρτίου 2016.