Τίτλος: Μανώλης Αναστασάκος: "Cosmos"
Καλλιτέχνης: Αναστασάκος Μανώλης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: The Blender Gallery
Τοποθεσία: Γλυφάδα