Τίτλος: Χαράλαμπος Δερμάτης: "Live Still Life"
Καλλιτέχνης: Δερμάτης Χαράλαμπος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν ο Δημήτρης Ζουρούδης και ο Γιάννης Σκαλτσάς.