Τίτλος: Δημήτρης Ζουρούδης: "Revolutio Nervosa"
Καλλιτέχνης: Ζουρούδης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν οι Χαράλαμπος Δερμάτης και Γιάννης Σκαλτσάς.