Τίτλος: Γιάννης Σκαλτσάς: "Freelander"
Καλλιτέχνης: Σκαλτσάς Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αγκάθι
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν οι Χαράλαμπος Δερμάτης και Δημήτρης Ζουρούδης.