Τίτλος: "Λουξεμβούργο-Τοπία ξεχωριστά, Οικεία καθημερινότητα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (Γκαλερί Χατζηκυριάκος-Γκίκας)
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της λουξεμβουργιανής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.