Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1921
Χώρος Διεξαγωγής: Φωτογραφείο Δαφνόπουλου
Τοποθεσία: Λάρισα