Τίτλος: "Ομαδική Θεσσαλών ζωγράφων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1922
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Λέσχης Βόλου
Τοποθεσία: Βόλος
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.