Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1923
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα