Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1925
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τσουκάτου
Τοποθεσία: Βόλος