Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1927
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Στρατηγοπούλου
Τοποθεσία: Αθήνα