Τίτλος: "Ομαδική Έκθεση Σχεδίου-Χαρακτικής"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1933
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Studio Νίνας Ρωκ
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.