Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1922
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie La Licorne
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία