Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1923
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie La Licorne
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία