Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1926
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Quatre Chemins
Τοποθεσία: Παρίσι, Γαλλία