Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1928
Χώρος Διεξαγωγής: Ιλίου Μέλαθρον
Τοποθεσία: Αθήνα