Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1934
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Maire Hartman
Τοποθεσία: Νέα Υόρκη