Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1935
Χώρος Διεξαγωγής: Gaumont Palace
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια, Αίγυπτος