Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1948
Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια/Κάϊρο, Αίγυπτος