Τίτλος: Δημήτρης Γαλάνης
Καλλιτέχνης: Γαλάνης Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη