Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1934
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Σάπκα
Τοποθεσία: Λάρισα