Τίτλος: "Ομαδική έκθεση Νεοελλήνων ζωγράφων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1935
Χώρος Διεξαγωγής: Galerie Arnot
Τοποθεσία: Βιέννη, Αυστρία
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.