Τίτλος: "Έκθεσις Ομάδας "Τέχνη"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1936
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πρέσλαφ
Τοποθεσία: Σόφια, Βουλγαρία
Παρατηρήσεις: "Έκθεσις Ομάδας "Τέχνη" Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.