Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1938
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ελληνικού Ωδείου
Τοποθεσία: Βόλος