Τίτλος: "Έκθεση χειρογράφων"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1945
Χώρος Διεξαγωγής: Κατάστημα "Αφοί Αετόπουλοι"
Τοποθεσία: Αθήνα