Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1956
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Ροταριανών, Ζαχαροπλαστείο "Ολύμπιον"
Τοποθεσία: Λάρισα