Τίτλος: Αγήνωρ Αστεριάδης
Καλλιτέχνης: Αστεριάδης Αγήνωρ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1960
Χώρος Διεξαγωγής: Δημοτική Βιβλιοθήκη Παλαμήδης
Τοποθεσία: Ναύπλιο