Τίτλος: Έβελυν Φωσκόλου: "Δος μοι τούτον τον ξένον, τον εξ αυτών των σπαργάνων ξενωθέντα"
Καλλιτέχνης: Φώσκολου Έβελυν
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2015
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού
Τοποθεσία: Τήνος