Τίτλος: Μίνως Αργυράκης
Καλλιτέχνης: Αργυράκης Μίνως
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1957
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση περιελάμβανε σχέδια του καλλιτέχνη από το βιβλίο του "Οδός Ονείρων".