Τίτλος: "Δημοπρασία Έργων Τέχνης-AWOG"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1988
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.