Τίτλος: "39 Biennale di Venezia 1980"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1980
Τοποθεσία: Βενετία, Ιταλία
Παρατηρήσεις: Ελληνική Συμμετοχή: Παύλος (Διονυσόπουλος). Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.