Τίτλος: "Stand up for..."
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Πολυχώρος The Loft
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρουσιάστηκε στα πλαίσια της εικαστικής πλατφόρμας "The ArtLoft", σε επιμέλεια της εικαστικού Κέλλυς Αθανασιάδου. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.