Τίτλος: Γωγώ Ιερομονάχου: "Αν..."
Καλλιτέχνης: Ιερομονάχου Γωγώ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικές Αναζητήσεις
Τοποθεσία: Αθήνα