Τίτλος: "Ψευδαισθήσεις και πραγματικότητα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: metamatic:taf
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Ομάδα Dictum Factum
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του "Athens Print Fest/Third Edition: Abracadabra". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.