Τίτλος: Μάριος Φούρναρης: "Trappola Divina"
Καλλιτέχνης: Φούρναρης Μάριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2016
Χώρος Διεξαγωγής: ΠεριΤεχνών Καρτέρης
Τοποθεσία: Αθήνα