Τίτλος: "Εικαστικοί Τεχνόδρομοι 86: α΄ Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1986
Χώρος Διεξαγωγής: Gallerie F
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια "Εικαστικοί Τεχνόδρομοι 86". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.